Hur går terapin till?

Processen

Vi börjar med att utforska vad det är som du längtar efter och drömmer om, vad är det du vill uppnå i livet och som du behöver hjälp med här i terapin. På så sätt får vi ett tydligt gemensamt mål att jobba för. Sen utforskar vi tillsammans vad som idag hindrar dig från att förverkliga din längtan och dina drömmar och använder olika tekniker för att lösa upp dessa blockeringar. Vi prövar oss fram med olika metoder tills vi hittar det som fungerar för just dig. Längs vägen stämmer vi av hur det går, om vi behöver justera målbilden eller metoderna för att komma dit du önskar.

}

Tidsåtgång

Sessionerna är antingen 80 min eller 55 min. Jag brukar rekommendera mina klienter att välja 80 minuter eftersom vi då hinner göra mer djupgående övningar i form av längre guidade visualiseringar, kroppsövningar, gestaltövningar osv. Det är bra att ha gott om tid eftersom dessa övningar då kan göras mer djupgående och vi också har tid att efteråt samtala om och skapa förståelse för vad som framkommit i övningen.

Vi träffas regelbundet, antingen en gång i veckan eller varannan vecka beroende på vilka behov och förutsättningar som finns. Varannan vecka är ett minimum, och ofta är det bättre att träffas varje vecka om det går, särskilt i början av terapin eftersom det då är lättare att bygga upp en trygghet i terapirelationen och komma igång snabbare.

Tekniker

Rent praktiskt så jobbar vi under sessionerna mycket med tekniker såsom guidade meditationer, vägledda visualiseringar, bild- och symbolarbete, kroppsövningar, fri teckning, gestaltövningar, medveten närvaro och skrivövningar. Syftet med alla dessa tekniker är att medvetandegöra omedvetna känslor, tankemönster och program som hindrar dig från att må bra, njuta av livet och uppfylla dina drömmar och att få tillgång till en djupare intuition som kan guida dig rätt. Metoderna för en session samtalsterapi väljer jag i första hand utifrån dina behov och syftet med sessionen. Självklart gör vi bara övningar som du sagt ja till att pröva och du behöver aldrig göra något som du själv inte vill.

I

Hur börjar vi?

Klicka på knappen nedan för att boka in ett första möte. Ifall du vill får du gärna skriva några korta rader om dig och det du vill ha hjälp med i ett mejl till mig men det är inte alls nödvändigt. Under det första mötet pratar vi om dina behov och vad du vill ha ut av att gå i terapi. Vi får tillfälle att träffas och prata om hur ett samarbete skulle kunna gå till. Om du väljer att fortsätta gör vi tillsammans upp en plan för hur vi går vidare.