För dig som vill känna mer självkärlek och leva ut din potential!

Elin Ros – Terapeut och coach med mottagning centralt i Stockholm och online. Som samtalsterapeut använder jag psykosyntesterapi som grund men kompletterar med andra moderna och effektiva teorier och metoder som t ex compassionfokuserad terapi och anknytningsteori.